Home

Queer theologen

Queer theologie is één van de jongste loten aan de theologische stam. Hierover is in Nederland nog weinig bekend.

Hoewel in Nederland nog weinig bekend, is ‘queer’ in de Engelstalige wereld de afgelopen tien jaren een steeds serieuzer perspectief geworden binnen de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen, dat ook wordt toegepast
binnen de theologie en religiewetenschap.

In dit boekenessay bespreken we een aantal recente publicaties op het terrein van queer theologie, maar omdat dit veld in Nederland zo onbekend is, bied ik eerst een korte introductie.

De eerste verwijzingen naar ‘queer theologie’ komen op in de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw. In de inleiding op de bundel Religion is a Queer Thing uit 1997 schrijft de Britse theologe Elizabeth Stuart bijvoorbeeld over de opkomst van queer theologie als een ‘gerommel aan de horizon’ dat het debat over homoseksualiteit in kerk en theologie komt verstoren.

Stuart presenteert queer theologie als een vervolg op de homo- en lesbotheologie van de jaren zeventig en tachtig en als een theologische vrucht van de queer beweging in de jaren negentig. Binnen die beweging werd de term ‘queer’ — eigenlijk een scheldwoord — toegeëigend door een coalitie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (lhbt), oftewel van hen die seksueel gezien ‘anders’ zijn en ‘afwijken’ van de maatschappelijke norm van heteroseksualiteit.